Inhoudsopgave

Hieronder vindt u de inhoudsopgave van het boek zodat u een goede indruk kan krijgen omtrent de verschillende onderwerpen.

1 Algemene begrippen

2 Geschiedenis van de hartstimulatie
2.1 De externe pacemaker
2.2 De interne pacemaker

3 De implantatie van de pacemaker
3.1 Voorbereiding op de implantatie
3.2 Het aanprikken of vrijpreparen van het bloedvat
3.3 Plaatsing van de lead
3.4 Aansluiten van de leads en plaatsing van de pacemaker
3.5 Na de implantatie van de pacemaker
3.6 Complicaties, oorzaken en verpleegkundige interventies
4 Pacemakers en ECG

4.1 LBTB na implantatie
4.2 Help! Een RBTB op het ecg
4.3 Biventriculaire pacing

5 Vijflettercode

6 DDD-pacemakers en ritmestoornissen

7 Sensing
7.1 Sensitivity
7.2 Oversensing
7.3 Undersensing

8 Pacing
8.1 Malpacing
8.2 Functionele non-capture
8.3 Fusie
8.4 Pseudofusie
8.5 De gevolgen van rechterventrikel pacing
8.6 Pace en sensing polariteit

9 Magneetoplegging
9.1 Pacemaker
9.2 ICD
9.3 Aandachtspunten bij en na magneetoplegging

10 Cardioversie, reanimatie en overlijden
10.1 Cardioversie
10.2 Reanimatie
10.3 Overlijden

11 Pacemakers en ischemie
11.1 Pacemakers en hartinfarct

12 MRI-onderzoek

13 Operaties
13.1 Pacemaker
13.2 ICD

14 De externe pacemaker
14.1 De implantatie
14.2 Als de patiënt terugkomt op de afdeling
14.3 Drempelen van de externe pacemaker
14.4 Troubleshooting
14.5 Ritmestoornissen

15 Pacemaker troubleshooting
15.1 Pace detect
15.2 Unipolair of bipolair
15.3 Beoordelen sensing
15.4 Help! De pacemaker doet het niet… of toch wel?
15.5 Pacemaker mediated tachycardia (PMT)

Literatuurlijst