Over het boek

Over pacemakers en ICD’s was er tot het verschijnen van het boek ‘Pacemakers begrijpelijk’ weinig begrijpelijke informatie te vinden waar specialistisch verpleegkundigen en arts-assistenten mee uit de voeten konden. Dit boek biedt deze groepen alleen onderwerpen die voor hén relevant zijn, zoals de lettercodering van pacemakers, de implantatieprocedure, ECG’s, (hoe te handelen bij) complicaties, reanimatie, overlijden, drempelen van een externe pacemaker, algemene begrippen en nog veel meer, alles zonder gebruik te maken van hoogdravende termen. Deze technische en verpleegkundige basiskennis is noodzakelijk om de groep patiënten met pacemakers en ICD’s nog beter van dienst te kunnen zijn in de dagelijkse zorg.

De auteur is ccu-verpleegkundige en pacemakertechnicus in het Diakonessenhuis Utrecht.